nu sak ja eta matt

ja nu sak ja eta matt

d blier såndärr nudalar

braiaste gejminhmaten

o d e gått oxå

ida har ja gejmat ala mina faovritspel

dåmm e råliga!!1

måsste va flerr såmm läsr blåggen!!1

mit qwertyyt tangänntbård jikk söndrer

fet sämmmsts ska fanf taa o rekelomaera d för reklamamatjonsnämmnden

ja ba la d i såhära tvätmasksinen o sänn kåm den ut o va värstaste söndrer

fetatste synd

d va et sontt lojitek dinovå (trejdmark(9

den jävlllar katen såmm spyde på tanjentbårdet

så ja va tvunngenn o ståpa den i

tvätamasjinen sänn den jick söndrer

fet lejm

nu sak ja po toalet o ätta bilys pissa samtidiggt

nnooob svneska lärare

Ida sa svenskalär aren arr jaf inte kann skriva så bra sbvneka som ja tydlgen bordeku n a

hon fattar ingentiung hon trir hon e bäst o kan aalting, ja borrde mööta henne i WC3 fna

honn skule bliva monstter ägd saasåå 

kattjävelnn

nä ja säta mehj mit vih mitt gulddkorrn jahg upptäkte attkattjevnlen har spyt neer heela mitt tagnenbotrrd

fyfan jehvla klatt jagh togh katen o kassta den i golvet

mammaa komin o blevh surr påo meh ohch sa at det inte varaa kattnens fel att den spyde

jevla lamerr hon fatta ingentng baraa riktiga gamers som kann tänkka at de vah katens fel

nu haar ja byt mit dinovo bord stopa in i diskmasskin hopas de funka

jela idiotterr

asså ingne läsre min blågg längrre

fet semstaste barra för ja va på värrstastre lanet

fet koolaste men nii e fan semst som inte lästre min

värdenns besta blåg

fet tråkigastee

leensen jagh varr bortta

jagh veeta at jag varti bort lägnee

lesen aså ja va på fettessta lanett ni bordre fann varritt me

mnen n jag tilbakka så nu bli blogadne igeen


ja va i en kälaree mee ngån jevvla gmarer ohc gamade hella natter lång

palah me skloa

ja palah intä me skoola ida d va fet tråkiiggt igårr så istälet ska ja va

hema ida o geyma fet

mkt roligarre

vafrör ska jag knunna masa onödig ssaker asså!?1+

rofl duma läreran han bara typ "aså du måste lysan och läras dih för ay få en framtid" men jag bara "ROFL NOOB"

jag sak ju bli geymer men han fatar inte haha vilken idiot jag ska flyta till korea o bli proganer och tjäna mijoner kronor varje dag haha

 sit ni där ivd era skrivgbord och pluga jävla plughestar jag ska

fan

bli

GEYMR!!!!!!!!!!!!

XD ni ska ala få se

jella skolla

ida va ja i skollan fetaste tråkiggt

föruttom på lunsh ratsten då kann mann sprigna hämm o

gejma fet najs

så äggde ja n00bz på wc3

fet AEGDA

min blågg e bästaste

fast skolan e sämastest!!1

ja borrde få betygg eftter hurr bra ja e på

wc3 fet bra

skule hafftt mvg i alt fan!

toalet

jaaaaaaaa nu ska ja på toa!

fan va ja ääääger påås wc3!!!

inte nån jävela WOw pis spell utan W C 3 en rts som jag påwnar online hahaha

ni noobs som läser vet säkert inte ens va det e för nått ha det så kul i era rl liv kanske ska du köpa mer klädrer och

blogga om det??!

??

rofl

fan va tråkiga adnras gbloggar e asså LOL

xD

nu vakknaddd e ja preciss

ja jick preciss upp förr åmm man e riktigg gejjmerr

så e mann upe sennt o vakknar seent!!1

sänn åt ja bilys til frukostt meddna

 ja spellade lite l4d o toggg 33 tanks änsammm!!!!!!1

fet grymmaste ja eee!!

nu ska ja ega på css fet

ägda dåmm kmr bli

såom ni mötterr mejj o e på fell lag

onlinee då kan ni liak gärrna

leavaa

föörrr ni kmr blir AEGDA!!!!1

såmm han snubbne såmm innte harr bestämmt sejj än!


nu sak ja lirra roligasste SC

å pwna n00bz

dåmm kmr bli AEGDA!!!1

mama störr

nu kåmm mama inn i rumett o pratta

om mit liv

at ja innte kann splea varrje da

fet lejm

hon fatatr innnte at ja komer bli pr0 gejmer sen

d förstårrr ju ala at man innte kann bli pr0 gejmer över e n nat

sänn så åt ja midag, e n sånn nudlelspopa fet got

d va sån godd me mkt krydsmakk

senn han d en där n0ben som utmannade mejj har inte äns hörrt av sejj

n00B

han sklulle blit AEGD!!!1


jag tor den däer n00ben fegad eur hans egna utamnign!

ROFL vilke n00b xD

han kalar mig n00b och utmanar mig 1v1 sc jag säger "ok noob du ska pownas" men hahn fegade ur rofl typisk blog noobs all ni e noobs bara blogar om vad ni köpt för kleder eler vilka kompisar ni hängde med i går

fet tråkigt

skafa liv aså

rofl

sak någ gå på toa

nu behövrer ja nog gå på toaleten

nu sak ja eta frutkosst

jaaa, ja ska eta furkkosst godaste ja etar sånna krisppigga

flingoror me mjöllk o sen kankse ltie jos o sän makka me ost o skinkakka den makkan e god

fasst innte liak godd såmm bilys den e godddatre!!1

sänn närr d e förerbertett så säter ja mejj vid matt bordet o äterr

borrdet e gnaska finnt o jorrt av trä

eta matt

ja skrevv innann at ja va

hungrgig o nu har ja ätiet

fet got ja oppnad e kylskåppet så då ere såhär ena dellen me mjölkk sen så äre godaste

smörr för d måsstte man ha på makkan

o senn ondskkan sjelv i sånndär grönasker

fet onodigt

ja åt förestne en bilys som inet brädne mejj, förr ja märkkte d stog på pakketett at man

skule väntnta inan mann ått denn fet godsate!1

mama kom me sånfrukt män dne vile jag intnte eta för den slängfde aja bakåmm mitt skrivbordd

sen e blondsbolla sämsttaste hon vettin te äns va CSS lr SC lr l4d lr flajt sumläjter e hon e störtta

n00ben nånnsing!!

sak nog sonva snartt för ja måsste sova på sänngenn o minn datorr den står närar så ja måsste stänggna av datarn

för o sovva

ja vil  ha flerr koments!!1

mit rekrord på såna komentss e 8 fet lejm hon blindessbola har

feeeeeeet månnga kometns o hon e ju fna sämstaste!!1111

hunngriggg

ja e hungrgigg men de e värssta jobbit för at ja

e itne sugen på makka lr så en ja e hungrig endå

inngen anifng oma va ja ska ätta

fet jobbit

iof så harr ja jolltkola o sånn bilys pan pixza

fet god

fast då måsste man använddna mikrron o mama sägerr at d e radioaktiviitet i den

så ja vet intte för i tjernobbyl dog värrsta mångna o sen

kommm monsreter d har ja sätt i s.t.a..lk.errr  kler skajj d e monstrrer

där fet farliggt fastt bra storä i psletet men mosntrer e läskgita så ja vile innte spella d

för d e monsterer fassst d e faligt!

LOLL

ja blevv utmannnad hann harr inete ns beestämt

tiden!

jag har blivit utamnad!!1

nån noob kristan zackn00b nåting har utaant mig på sc 1v1 jag ska äga så hårt så ala förstår vilkesn gejmer jag är asså

tro int han har en shans för hane  säkert en typisk blogg noob som bara bryr sig om rl strunt men jag komer

 pwna honom så hårt

ahahah

xDxDxD

 ROFL N00BS!"11

mna fårr gå på toalet ävvenom d emaratonnn

ja, even om d e marattton så fårr mann tyckker ja gå på toa förr d e

vikktigt sägrer mama

för sålänggne manm innte göra nåt annnta så är d ok o gå på toaalettt

för d e fortfarnande matorrtaon på SCC

fastt ja går på toan

ja pwnar ala obesegrerad änss å löängee!!1

ja kann bereta mer efeter närrr marattontenet e slutt!!

ja e pr0!!!1111

dags för ne strarcaft maratonn!11

en rktig gamer kan ju spela ala slags spel så nu sk jag spela SC i 5 timar i streck rofl äga ala noob likson

se up för här komer progamern!111 dom komer tro dom har en shans men LOL nej aldrigg ajg ska äga dom alihop itne förora en edna game haha ^_^


LOLLLL!!1

Ja lria såhär L4d  o sen kåmm en

hunterr sånn med luvva aaa

så förskte hann ta mejj, men fet zkils ja har

för ja såhär skött preciss inan han hopa på mejj

FET AEGD!!!1

ala bara "hannn e fet zkilasd

ja ba ingettt skitt HAHA

ROFL

ala vet lixom at ja  e skiladd

menn ja lira me nåra randmons o dåmm e n00bz så dåmm vet inet

at ja e typ bästaste spelarn på l4D

men dåmm va n00bz som inte viste d LOL

ROFLMAO xDxDxD

forrstfaramde onnt

minnn hannd e

fortfarrande skaddadd effter ja ramala på dendär datarn igårr

fet ontt jaaaa klaradde flajten på flajtsimuläjter endå för ja e pr0 denn va fet långaste

jaa ska ätta litte frukkostt nu flingrror meddd mjölkk!

goddaste!1

jaa skrivver enmassa på andddras blåggar så mna sak hittaa hittt

O JA VIL HA FLERAA KOMENTS N00bZ som iintee komenterarr!!1

nu sak ja sova

ja sak soava jag brukkar

svova med maggen nerått

men iblannd på siddan!

aså visa menniskor e fett dumma

ja sat o speladde flajt simuläjtor i mit rum så kom min mam in  och vile prata men jag sa at jag var upagten med at flyga liksom

men hon vr så envis o liksom prata om at jag speler för mkt spel och borde joba hårdare i skolan typ men

hon fatar typ nte vilket job ett gamers lifer är :S

hon sa at jag måste ha utblidning och sånt skit men vafan sa ja du vet igenting jagh ska blir prfofesishonel gamer liksom easy jag e natrurbegåvning varför kasta bort det??!? skolan hindrar mina talanger jag vil hopa av och bara satsa på min

gamer kaariär men hon fatar typ igenting

jelva idot aså >:(

Flajt på flajt simuläjter

Nu sak ja

flyga på flajt simläjter mellna

syndey tell loss angeleles

denn kmr ta typ 13 timrar

ja ska börjja snarrrt o då ärr ja klarr vidd 01:00 elrr nåt

iaf om 12 timarr

menn jagg kan taba nre iblnad när autto-pilotten

har körttt ettt tagg

hur vågrar hann kala mig n0ob?!?!

fyfan vaja g e arg nu asså hletl otrloligt va idioetr det fins på intrnet!

jag blev dödad av en kile i css ohc han skrött om det som en liten n00b å ja förklara at jag skadat handen rofl men han brara sa at det va en urs'kt

fyfan vadjag e sur nu för han var vkligen sämstt jag e lätt

bättre rofl

idoter aså han ska få så mckyet spö när min hadn har läkt  ';...;'

cod4

jaa körrde cod4

sen so va
ja  snpier o harr

värsta skadadede handen

dene fet semsta

men endå så va d typ 32 splerare o ja va

ända sniopern

o så va ala anrda bra vappen

o så AEGDA ja ala

i motständar lagget

so ja fikk guld snajpernn

den e bestaste  spelet

Ja e 1337 fast med skaddadd hand

JA E 133337!!!!1

1333377!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111

ätter makka

nu ätter jagf en makka

verlden e verkligen undrebar

ja tror mågna itne tenker på hur fibnt det e i världen

liskom jag e just nu högt up i himeln och ser ner på vår udrnebara glob

ja tor mer folk borde ta ett break från lviet ibalnd och bara gå ut och resa som jag!

panspissa

jevla panpizsa såndär

billy's bränndde mig imunen

fet sämst jag kassta den i gollvett (
mams städsadre ått
mejj  )

o åt jätemjukka nuddlarr isttälet

o mama köpter än ny bakk

meed jolltkolla

förr at taa borrt d onndasste

i munenn

på flajt simuläjterr ska

ja nog flyga et sånnt storrt

mde fem ton vånningarr

flajt simuläjter x

ja jja planerarr

värsta resan med flajtt simulajtor fet lång

melan syndey til loss angleless fet long

tarr typ 12 timar så ska ja sita vid datarn fet

länge

sen moste alla n00bz slutta skrivva

koments alla n00bz

ni vett villka ni er

slutta komentsera hela tidne ITIOTERR!

misade 13:37

hellvette

ja misdae 13:37

d är viktigaste att holla reda

på dne tiden

som gjmer för

d e leet

o d e ja

fet synd

fet ontt

ner jag gikk

up frånn källan där

jag bor så hade mama lr

nånn n00b lagt en sånhär

tvettkorg mit i väggen för mejj

versta elakktt det

va me flitt oxå

so ja ramla baklänngsen nerförr trppen

o landa på värstaste gammlaste

datorrn ni vet såndär

med grå färg

fet ful o så skada

ja hannnden så ja innnte kan vissa mina normlala 13337 zkilss mot

de som utmannar mejj som han dendär

som skrev i koment förutt

fet ont!!

fast ja ska endå körra litte annarsss

har man ingett o göraa

furkostt

nu ätre jga frukosst o

ja har en

makka som e

med gurka i o

ost sen skinka

liradde lite L4d

aaaaaa

ja lira l4d!

ja hade typp inga skått kvar os en så pwnade ja en tank

han hade  såhär fett  feeta musllkeer för

det e än tank

oja hdae barra pistlol o alla allys som

söger dog nar vi möte den förtsta witchen

sen tgo ja alla fienderr ensam

med brara pistol tog ja tankken

ROFLMAO ala allys e n00bz >.<

fast ja e bäst xDxD :D

makkan ramlade :D:D:D

på väggen från dne toan så åt jag makka som den var

god men sänn tapade jag

den på markken haha o den ramlade med

kladsigga sidan ner

som vanligt

men d bläv bara små smutssaker på den

sånn där dam och dne var god efterat men det

knastratde när jag åt efterrrsom det var såntdära smuts

på tur för mig at den var godaste :D:D:D:D:D

Toa

Nu behövrer jag gå på toleten!

OMG OMG OGM OMG GMOMG!1111

FICK NYS 5 HEATSHOTS I RAKEN PÅ CSS ROFL!!!

JEVLEA NOBS SOM BLIER ÄEDGA AV MIG 247/7 LOL XD

FAN VA JEG E BEEESSSTTT!11!11

blindesbolla

hon blondesbolla är tråkig såg nys hennsse blog o så har hon

tråkigastte bilder på honne o nånn skum

predoffil lr nåt o dom ser fula ut tror

dom är roligra men e
 fet trokiga

fettiggt fult alså sen e hon populär fast hon e

sämst

hon har ful desajnn oxå min e ruskligt fin i
grå inet ens jemfära

Hungrig

Jag fundrerar på at gå

ner oc äta nått för

mama har intre gett

mat än o ja e hungrig!

SNART Nog nån mat

snarrt ska man nog

äta mat

middag e goddaste!

vet intte vda dte bilr men mama

hon görr god mat!

desajnar haeder

jag desajnar en haeder

css i flera timar!

nu har lirat css i flera timar

vi sög allys sög

jag va bäst jevla n00bz

jeeevlrrr

Kola ner mit föra inläg

postades !

13:37 fet kolt!

sa til mama det va fet balt ju

hon fatar inget

n00b

ska sega på vent at det var 1337

dom tycker det e värsta  balt der på vent

att det e leet som 1337 som e

duktig på css som ja!

Toa1337en

Nu sak jag ngo

gå på toaleeten.

HS

ROFLMAO jag fikk hedshott på
 
css dom blve asägda alla i

ct dog av mina hedshots fet

ägda hedshot!

HEDSHOT!

flingror mde mjöllk

nu vaknade jag o ska drikka

mjölk mde flingror spänanndä! sän

 ska ja pwna n00bz på


 css dåmm e dåligaste någonsin för

jag e bästast !

jevla noobs sabar föer mig >:(

jag gejmade css nys och ventade med mina kkompisar vi körde 3v3 på dedust visst men sen var mina allys noobiesar liks

om och åd skrek jag

åt dom "wtf noobs stop noob idiots" typ men det vekte min mama och hon blev sur o sa at jag måste verkligen sova nu =(

noobs förstörrö mit liv assåå

..!..(o_o)..!.. - fcuk noobs aså

Jag e kol

äftrerertsom jag e uppe såhär sent

o geijjmar med kola killar

 som e kola på intrererernet det är häftigttgt

sen e bloggningssakermojjsisar bra för

man ler seg stavnning o anat vicktigtt

sen e jag intlesant o har spännande livet som


alla vill flöja för det är bra med bloggningssaker för man har

intressstet livet det är bra för det e många vill se hur mit liv är kolt

o domm kan glöma sin tråkiga varrdag för mitt liv er mkt roligare en deras så därför är min blogg bäst!

^^ 

Kolt

JAG E FORRTFARNDE UPE! haha det e
  s eent som
          röven o endå e ja


oppe! fetit kolt!

jag har än fin desajn nu

när fårr jag ala komentrarer!??!?!

jag ha rju fortfrande itne nårga komentrare?!?!?!

vafan trod ede tsk ule gå fet snabt ju >:(

jag får vel vara patient för jag vet at min blog kmer bli stor suckse!

en tanke jag nys komm på xD

varför anvenda 1337 som leet??? 1

338 e ju störe tal ju jag ska
 börja anvenda 1338 istelet 1338 >

 1337 LOL XD ^_^

DESAJNAR

Nu desajnar ja min sida d bli asnajs soft

jag gillar neongrönt

o svart så jag sak

ngo ha d sen för d e snygt!

*_*''

åjuste!

en til grey

skriv gjerna komentarrer lol :D hopas på at få monga läsare som följer mit hektiska liv ^^

 O O
   L
 \__/

rofl glömde intrdktjon!

blev lite för snab för mit eget besta och glömdee intrdkstison lol

jag heter übergejmer91 jag föredrar typ at kallas det framkför mit riktiga namn soem jag intne hillar rofl rl suger jag levr heler online liksom förståru? j

ag spelar css cod4 left 4 ded och för att slapna av efter en hård dags gejmande lirar jag flajt simulayter x ^_^''

 jag tyker sydkorea e verldemns besta land för dom spelar spell heeela tiden och det e myckt koolt tkcr jag LOL

aja dags at pwna lite n00bs haha >_>_>_>_>

ny blog LOL

jag tyker folk bord veta om mit liv för at gaming = alt xD

jag blogar så at ni ala kan förstå er på en gajmes liv liksom

^^

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0